Proiecte

Ataşamentul pentru valorile tradiţiei, justificat de îndelungata istorie a liceului, nu a exclus niciodată disponibilitatea de adaptare la nou. În acord cu principalele documente europene în domeniul educației ce promovează conştiinţa diversităţii culturale, ne-am implicat în proiecte şcolare, în parteneriat cu instituţii similare din ţări ale UE, dar şi de Departamentul pentru educaţie al SUA, în parteneriat cu Constitutional Rights Foundation din Chicago şi Constitutional Rights Foundation din Los Angeles etc.

Astfel, în intervalul 2004-2014, instituția noastră a implementat 4 proiecte în cadrul programului Comenius: un proiect lingvistic („Adventure in Languageland”, 2004-2005), 3 parteneriate multilaterale Comenius („Riches de notre mémoire et de notre heritage culturel construisons un quotidien européen”, 2004-2007; “Cross Perspectives On Exile”, 2009-2011; “HYPTEUT- Healthy Young People of Today Are The Future of Europe Tomorrow”, 2012-2014).

Proiectelor Comenius li se adaugă două proiecte eTwinning: “Let’s Make Our School Green!” (2008-2009) și “Unity through Diversity” (2007-2009). În luna martie 2009, coordonatorului proiectul “Unity through Diversity” i-a fost acordat Certificatul European de Calitate.

În anul școlar 2009-2010, colegiul nostru a coordonat proiectul “Journalism Advocates. Active, Democratic Citizenship” (ACES), desfășurat în parteneriat cu școli din Bulgaria și Cehia. În cadrul acestui proiect, au beneficiat de mobilități 4 profesori și 5 elevi.

Din anul 2008, calitatea activităţii de cooperare europeană a fost recunoscută prin acordarea, de către ministerul de resort, a titlului de „Şcoală Europeană”, ca mai apoi in anul 2011 să primească din nou acest titlu.