Bacalaureat

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Calendarul examenului de bacalaureat național - 2022

Sesiunea iunie-iulie 2022

23 - 27 mai Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

6 - 8 iunie Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

8 - 9 iunie Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

9 - 10 iunie Evaluarea competentelor digitale - proba D

13 - 15 iunie Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

20 iunie Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă

21 iunie Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă

22 iunie Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă

23 iunie Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

27 iunie Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

28 - 30 iunie Rezolvarea contestațiilor

1 iulie Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2022

18 - 15 iulie Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august Limba și literatura română - proba Ea) - probă scrisă

17 august Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă

18 august Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - probă scrisă

19 august Limba și literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

22 - 23 august Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

24 august Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

25 august Evaluarea competentelor digitale - proba D

26 - 29 august Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

31 august Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

1 - 2 septembrie Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie Afișarea rezultatelor finale