Management

Structura organizatorică

(ORGANIGRAMA)

Echipa Managerială

Componența Consiliului de administrație pentru anul școlar 2022 - 2023

Președinte

Corneliu Stoicescu - Director

Membri

Monica Elena Riza - Cadru didactic ales de consiliul profesoral

Niculina Simionescu - Cadru didactic ales de Consiliu Profesoral

Daniel Tache - Cadru didactic ales de Consiliu Profesoral

Carmen Iulia Andrei - Președinte al Consiliului reprezentativ al părinților

Ciprian Stănescu - Reprezentantul Primarului Municipiului Târgoviște

Ioan Corneliu Sălișteanu - Reprezentant al Consiliului Local

Paul Ciprian Patic - Reprezentant al Consiliului Local

Dan Iulian Mărgărit - Reprezentant al Consiliului Local

Andreea Cristina Păuna - Reprezentantul Consiliului Școlar al elevilor

Observator Sindicat

Violeta Leancă - Lider SLÎ

Mihaela Anton - Lider FEN

Secretar

Mihaela Gabor - Cadru Didactic

Consiliul Profesoral