C.E.A.C

Componența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2018 - 2019

Responsabil Comisie

Adelaida Pătrașcu

Membri

Monica Popa - Cadru didactic

Cornelia Săvescu - Cadru didactic

Monica Gavrilă - Reprezentant SLÎ

Mirela Florentina Ionescu - Reprezentant al Consiliului Local

Claudiu Petrișor - Reprezentantul Asociației de părinți

Maria Alexandra Isac - Reprezentantul Consiliului Școlar al elevilor

Decizie comisie CEAC 2018.pdf