Evaluare Națională clasa a VIII-a

CE-04 Lista notelor finale CE.pdf

CONTESTAȚIILE LA EVALUARE NAȚIONALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA

28.06.2023 ÎNTRE ORELE 16:00-19:00

29.06.2023 ÎNTRE ORELE 08:00-12:00

LA CENTRUL DE EXAMEN SAU LA ADRESA DE EMAIL

 contestatii-evaluare@carabella.ro

Cerere depunere contestație

NOTĂ: Cererile vor fi însoțite de copie C.I. elev sau părinte/reprezentant legal al acestuia în cazul candidatului minor și de nr. de telefon al acestora.

CE-03 Lista notelor (pentru afisaj).pdf

Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a - 2023

                  6 - 9 iunie    Înscrierea la evaluarea națională

                  9 iunie    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

                  19 iunie    Limba și literatura română - probă scrisă

                  21 iunie    Matematică - proba scrisă

                  22 iunie    Limba și literatura maternă - probă scrisă

                  28 iunie    Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00) 

                  28 iunie    Depunerea contestațiilor (orele 16:00 - 19:00)

                  29 iunie    Depunerea contestațiilor (orele 8:00 - 12:00)

                  29 iunie - 4 iulie    Soluționarea contestațiilor

                  4 iulie    Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Note privind desfășurarea probelor scrise pentru Evaluare Națională

1. Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.

2. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

Ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a