Anunțuri

17.03.2020

Măsuri privind COVID-19

  1. Hotărâre CA NR. 19/ 17.03.2020 privind "Decretul de instituire a stării de urgența pe teritoriul României".
  2. Având în vedere "starea de urgență", școala este închisă până la noi ordine. Pentru probleme care nu suportă amânare, sunați la secretariat. (Telefon: 0771 091 329)

29.02.2020

04.09.2019

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc în data de 9 septembrie ora 9:00.

04.09.2019

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA CLASELE A V-A ȘI A IX-A.

Uniformele școlare vor fi ridicate de la sediul colegiului în ziua de vineri 06.09.2019 ora 10:00.

30.08.2019

Testarea la limba engleză pentru clasa de filologie cu predare intensivă a limbii engleze se va desfășura în data de 3.09.2019 ora 9:00.

Nou

Începând cu anul școlar 2019-2020 există posibilitatea de a studia limba germană ca L2 de studiu în clasele IX-XII.

În perioada de înscriere la liceu, elevii admiși își vor exprima, sub semnătură, opțiunea privind studiul limbii germane ca L2 de studiu.

Anunț Important

Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30.

Atenție: Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Conform Ordin MECTS nr.4799/31.08.2010.

09.07.2019

Între orele 9:00-15:00 se eliberează actele de studii pentru absolvenții promoției 2019.

30.05.2019

Examenul de Bacalaureat Național 2019 - Competențe lingvistice și digitale

Programarea candidaților pe zile și ore.

Accesul candidaților în sălile de examen.

Sesizarea faptelor de corupție.

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe.

Notă: Listele cu programarea pe intervale orare a candidaților pentru Proba A - Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, pot fi consultate la avizierul colegiului.

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: Pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale elevii vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de orele planificate.

30.05.2019

18.05.2019

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu"

Contestațiile se depun Duminică 19 mai între orele 9:30 - 10:00 la secretariatul colegiului.

Rezultate Contestații