Anunțuri

24.07.2021

Programul de înscriere al elevilor admiși la clasa a IX-a este următorul:

25.07.2021 - intervalul orar 8:30 - 11:30

26-28.07.2021 - intervalul orar 8:00 - 16:00

13.07.2021

Examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea iulie 2021

Depunerea contestațiilor

Repartizarea candidaților pe săli

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

9.07.2021

Vizualizare lucrări Bacalaureat

Cererile pentru vizualizarea lucrărilor examenului național de Bacalaureat se depun la secretariatul unității în zilele de 12,13 iulie 2021, între orele 9:00 - 14:00.

Cererile se pot depune și în format electronic la adresa secretariat@carabella.ro. În acest caz este necesar anexarea copiei actului de identitate și furnizarea unui număr telefonic de contact.

Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți se realizează la ISJ Dâmbovița în perioada 21-22 iulie 2021 în intervalul orar 9:00-16:00.

NOTĂ: Candidații vizualizează individual lucrările și este interzisă în sala de vizualizare a lucrărilor a oricăror mijloc de înregistrare audio-video.

În urma vizualizării lucrării nu se admit contestații ale notei finale.

3.07.2021

TESTAREA ÎN VEDEREA FORMĂRII CLASEI A V-A

Rezultate finale

Rezultate la contestații

Rezultate provizorii înainte de contestații

secretariat@carablla.ro

Contestațiile se depun la secretariatul colegiului sâmbătă 3.07.2021 în intervalul orar 8:00 - 10:00.

Cerere contestații

În atenția candidaților

Repartizarea candidaților

20.05.2021

ATESTAT COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ - LIMBA ENGLEZĂ

În data de 24.05.2021 se va susține prezentarea proiectului pentru obținerea atestatului de compență lingvistică – limba engleză. Proba se va desfășura în sala multimedia, începând cu ora 8:30, elevii înscriși fiind planificați, în ordine alfabetică, din 20 în 20 minute.

26.03.2021

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A 2021

Repartizarea candidaților - Limba și literatura română

Repartizarea candidaților - Matematică

Sala 4 va fi sală de bagaje

ATENȚIE: Elevii vor fi prezenți cu 30 de minute înainte de orele planificate (respectiv în intervalul 8:00 - 8:30)

Timpul de lucru va fi de 2 ore (9:00 - 11:00)

19.03.2021

20.12.2020

Elevii vor fi anunțați ulterior când vor veni să-și ridice sumele aferente burselor.

2.10.2020

Ziua de luni 5 octombrie este zi liberă (ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI).

21.07.2020

Examenul național de definitivat în învățământ - sesiunea 2020

13.07.2020

Luni, 20 iulie 2020, elevii admiși în clasa a IX-a , vor fi prezenți la colegiu pentru măsură la uniformă (vestă), după următorul program:

 • Între orele 9:00 - 10:00 - de la litera A la litera C

 • Între orele 10:00 - 11:00 - de la litera D la litera G

 • Între orele 11:00 - 12:00 - de la litera H la litera L

 • Între orele 12:00 - 13:00 - de la litera M la litera O

 • Între orele 13:00 - 14:00 - de la litera P la litera Ș

 • Între orele 14:00 - 15:00 - de la litera T la litera Z

13.07.2020

Vineri, 17 iulie 2020, orele 9:00 - 10:00, elevii admiși în clasa a V-a , vor fi prezenți la colegiu pentru măsură la uniformă (vestă).

10.07.2020

Acte necesare înscriere clasa a IX-a

 1. Cerere de înscriere (tip)

 2. Carte de identitate (copie)

 3. Carte de identitate părinte (copie)

 4. Certificat de naștere (copie)

 5. Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluare Națională / Media de admitere

 6. Foaie matricolă clasele V-VIII (cu calculul medie mediei generale V-VIII)

 7. Adeverință medicală cu vaccinurile pe verso

 8. Două plicuri poștale timbrate

 9. Declarație părinte pentru protecția datelor (tip)

 10. Dosar + folii

6.07.2020

Diplomele de Bacalaureat și Competențe se vor elibera după cum urmează:

 • Pentru elevii care nu au depus contestații - începând de marți 07.07.2020

21.06.2020

Evaluare Națională Clasa a VIII-a

Rezultate finale

Rezultate înainte de contestații

Notă: Contestațiile se depun Luni 22.06.2020 în intervalul orar 16:00 - 19:00 și Marți 23.06.2020 în intervalul orar 8:00 - 12:00 la Sala 18, corp C, intrarea din Str. Ana Ipătescu (intrarea pentru clasele a IX-a), sau online la adresa de email secretariat@carabella.ro folosind cererea de mai jos.

Cerere contestație

22.05.2020

Grupele de studiu și orarul pentru perioada 2-12 iunie 2020.

 • ELEVII VOR FI PREZENȚI LA ȘCOALĂ CU 30 DE MINUTE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA CURSURILOR;

 • INTRAREA SE FACE PE STRADA ANA IPĂTESCU. LA INTRARE VA FI MĂSURATĂ TEMPERATURA ȘI VOR FI DEZINFECTATE MÂINILE. ELEVII VOR PRIMI O MASCĂ LA SOSIRE ȘI O MASCĂ LA PLECARE;

 • ELEVII CARE MERG ÎN SĂLILE CU NUMERELE 6,7,8,22,23 ȘI 24 VOR FOLOSI INTRAREA ELEVILOR DIN CORPUL A;

 • ELEVII CARE MERG ÎN SĂLILE 1,2,3,19, 20 ȘI 21 VOR FOLOSI INTRAREA DIN CORPUL B (de la sala de sport);

 • ELEVII DIN CLASA a 8-a ȘI CADRELE DIDACTICE VOR FOLOSI INTRAREA DIN CORPUL C (de la clasele a 9-a);

 • ELEVII VOR FOLOSI PROPRIILE INSTRUMENTE DE SCRIS LA TABLĂ ȘI VOR VENI CU APĂ ÎMBUTELIATĂ;

 • ELEVII VOR PARCURGE TRASEELE MARCATE ȘI VOR RESPECTA DISTANȚA DE SIGURANȚĂ DE MINIM 2 METRI;

 • AȘEZAREA ÎN BĂNCI SE VA FACE RESPECTÂND OGLINDA CLASEI, CARE ESTE AFIȘATĂ PE UȘA DE LA INTRAREA ÎN CLASĂ;

 • ÎN TIMPUL PROGRAMULUI NU SE POATE PĂRĂSI ȘCOALA;

 • LA TERMINAREA PROGRAMULUI, IEȘIREA SE FACE PE UȘA CARE DUCE ÎN CURTEA DIN FAȚA ȘCOLII ( de lângă secretariat). SE VOR ARUNCA LA COȘUL DE GUNOI MASCA FOLOSITĂ ȘI STICLA DE APĂ;

21.05.2020

PO-CNCC-50 Valorificarea activității de învățare on-line, în vederea încheierii situației școlare

Mai jos puteți descărca Declarațiile Acord privind consemnarea notelor:

NOTĂ: Declarațiile se descarcă și se completează cu datele solicitate sau se transcriu de mână și se transmit în format electronic (pe email, Whatsapp, etc.) profesorului de la disciplina la care se dorește trecerea notei.

ATENȚIE! Declarația se completează DOAR pentru elevii care doresc ca nota să le fie trecută în catalog.

01.04.2020

În contextul pandemiei de coronaviroză (COVID-19), înscrierile pentru clasa a V-a se vor face exclusiv on-line, în perioada 4-29.05.2020.

Vă rugăm să completați cererea tip (disponibilă aici) și să o trimiteți semnată pe adresa de email secretariat@carabella.ro sau pe WhatsApp la numărul 0726191846. Totodată, vă rugăm să anexați copie a certificatului de naștere al copilului și copii ale cărților de identitate ale părinților.

DIN PROGRAMA DE CONCURS VA FI ELIMINATA MATERIA AFERENTA SEMESTRULUI II AL CLASEI a IV-a

Alte informații vor fi publice pe site-ul colegiului, după încetarea stării de urgență.

17.03.2020

Măsuri privind COVID-19

 1. Hotărâre CA NR. 19/ 17.03.2020 privind "Decretul de instituire a stării de urgența pe teritoriul României".

 2. Având în vedere "starea de urgență", școala este închisă până la noi ordine. Pentru probleme care nu suportă amânare, sunați la secretariat. (Telefon: 0771 091 329)

29.02.2020

04.09.2019

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc în data de 9 septembrie ora 9:00.

04.09.2019

ÎN ATENȚIA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA CLASELE A V-A ȘI A IX-A.

Uniformele școlare vor fi ridicate de la sediul colegiului în ziua de vineri 06.09.2019 ora 10:00.

30.08.2019

Testarea la limba engleză pentru clasa de filologie cu predare intensivă a limbii engleze se va desfășura în data de 3.09.2019 ora 9:00.

Nou

Începând cu anul școlar 2019-2020 există posibilitatea de a studia limba germană ca L2 de studiu în clasele IX-XII.

În perioada de înscriere la liceu, elevii admiși își vor exprima, sub semnătură, opțiunea privind studiul limbii germane ca L2 de studiu.

Anunț Important

Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30.

Atenție: Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Conform Ordin MECTS nr.4799/31.08.2010.

09.07.2019

Între orele 9:00-15:00 se eliberează actele de studii pentru absolvenții promoției 2019.

30.05.2019

Examenul de Bacalaureat Național 2019 - Competențe lingvistice și digitale

Programarea candidaților pe zile și ore.

Accesul candidaților în sălile de examen.

Sesizarea faptelor de corupție.

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe.

Notă: Listele cu programarea pe intervale orare a candidaților pentru Proba A - Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, pot fi consultate la avizierul colegiului.

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: Pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale elevii vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de orele planificate.

30.05.2019

18.05.2019

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu"

Contestațiile se depun Duminică 19 mai între orele 9:30 - 10:00 la secretariatul colegiului.

Rezultate Contestații