Anunțuri

09.07.2019

Între orele 9:00-15:00 se eliberează actele de studii pentru absolvenții promoției 2019.

Nou

Începând cu anul școlar 2019-2020 există posibilitatea de a studia limba germană ca L2 de studiu în clasele IX-XII.

În perioada de înscriere la liceu, elevii admiși își vor exprima, sub semnătură, opțiunea privind studiul limbii germane ca L2 de studiu.

Anunț Important

La probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2019 accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30.

Atenție: Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Conform Ordin MECTS nr.4799/31.08.2010.

30.05.2019

Examenul de Bacalaureat Național 2019 - Competențe lingvistice și digitale

Programarea candidaților pe zile și ore.

Accesul candidaților în sălile de examen.

Sesizarea faptelor de corupție.

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe.

Notă: Listele cu programarea pe intervale orare a candidaților pentru Proba A - Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, pot fi consultate la avizierul colegiului.

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: Pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale elevii vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de orele planificate.

30.05.2019

18.05.2019

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu"

Contestațiile se depun Duminică 19 mai între orele 9:30 - 10:00 la secretariatul colegiului.

Rezultate Contestații