Acasă

Bine ați venit la Colegiul Național "Constantin Carabella"

Viziunea noastră

Pentru a răspunde provocărilor viitorului, Colegiul Național Constantin Carabella promovează performanța în educație.

Misiunea noastră

este formarea unor absolvenţi cu gândire critică şi creativă, a unor tineri cu personalitate autonomă, dispuşi să îşi asume roluri sociale în spiritul respectului pentru valorile alterităţii, a unor cetăţeni activi, curajoşi şi determinaţi să-şi urmeze idealurile.

        Încurajând, într-un climat stimulativ pentru profesori, demersul centrat pe elev şi pe dobândirea de competenţe, asigurăm adaptarea permanentă a actului educaţional la tendinţele şi standardele europene din domeniu.

        Ne considerăm elevii parteneri în procesul de dezvoltare instituţională şi creăm un mediu de învăţare provocator pentru aceştia. Prin raportul flexibil dintre abordarea disciplinară şi cea integrată a învăţării, susţinem performanţa şi valorizăm diversitatea.

        Implicăm activ familia în viaţa şcolii şi construim parteneriate eficiente cu comunitatea locală, cu mediul academic şi cu alţi factori interesaţi de integrarea socială a absolvenţilor noştri.

Cine am fost?

Colegiul Național "Constantin Carabella" a fost înființat în septembrie 1921 sub denumirea de Școală secundară de fete gr. II, și a funcționat la început cu 4 clase inferioare într-un spațiu spațiu modest pus la dispoziție de Constantin I. Carabella, funcționar superior în Ministerul de Finanțe.

Creșterea interesului pentru studiu și a numărului de clase, determină familia Carabella, Maria și Constantin, să legalizeze în 22 mai 1923 la tribunalul Dâmbovița, actul donator asupra, "vilei sale cu tot parcul și terenul înconjurător de 15.000 de metri pătrați situat în Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu nr. 17 pentru construirea Palatului Școlii secundare de fete gr. II", cu mențiunea ca localul să poarte numele donatorului, conform decretului publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 11 iunie 1923.

Vila donată liceului prin testament de către Constantin Carabella, în anul 1923

Inaugurarea noii clădiri a avut loc la 13 decembrie 1925 în prezența miniștrilor I.G.Duca, Gheorghe Mârzescu, și dr. C. Angelescu (pe atunci, Ministrul Instrucțiunii Publice).

Colegiul Național "Constantin Carabella" funcționează fără întrerupere din 1925 și până astăzi, schimbându-și doar denumirea. De-a lungul timpului acesta s-a numit:

Cine suntem?

Din 1999, prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, am devenit Colegiul Naţional „Constantin Carabella”, unitate reprezentativă a învăţământului dâmboviţean şi, prin performanţe, a şcolii româneşti contemporane. 

În prezent, unitatea dispune de o infrastructură modernă, baza materială fiind reabilitată în perioada 2010 - 2012, prin programul Regio SMIS 4307, și este compusă din: 

Din anul 2008, calitatea activităţii de cooperare europeană a fost recunoscută prin acordarea, de către ministerul de resort, a titlului de „Şcoală Europeană”, ca mai apoi in anii 2011 și 2018 să primească din nou acest titlu.