C.E.A.C

Componența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2019 - 2020

Responsabil Comisie

Adelaida Pătrașcu

Membri

Monica Popa - Reprezentant corp profesoral

Cornelia Săvescu - Reprezentant corp profesoral

Monica Gavrilă - Reprezentant SLÎ

Mirela Florentina Ionescu - Reprezentant al Consiliului Local

Claudiu Petrișor - Reprezentantul Asociației de părinți

Maria Alexandra Isac - Reprezentantul Consiliului Școlar al elevilor

F-CNCC-PS-01-05, rev.0 - Registrul Procedurilor