Tematica ședințelor consiliului profesoral

Semestrul I