Secretariat
Secretar șef :  Vlad Fănica
Secretar :  Gavrilă Monica
Contabilitate
Contabil șef :  Economist Soare Evelina
Informatizare
Informatician :  Necșoiu Paul Gabriel
Bibliotecă
Bibliotecar :  Stan Cristina
Laboratoare
Laborant Fizică :  Honciu Vasilica
Administrație
Administrator patrimoniu :  Irina Ionescu