Testare clasa a V-a

Rezultatele finale la testarea în vederea selecției pentru clasa a V-a

Rezultatele contestațiilor la testarea în vederea selecției pentru clasa a V-a

Rezultate înainte de contestații la testarea în vederea selecției pentru clasa a V-a

Eventualele contestații cu privire la rezultatele obținute la testarea în vederea selecției pentru clasa a V-a se vor depune Luni, 11 iunie 2018, între orele 11:00 - 14:00, la secretariatul colegiului.

Repartizarea pe clase a elevilor inscrisi pentru concursul de admitere clasa a V-a

Tabel cu elevii inscrisi pentru concursul de admitere clasa a V-a


Cererile de înscriere în clasa a V-a se depun la secretariatul colegiului în perioada 14 mai - 5 iunie 2018.

Cerere de înscriere la testarea pentru selecția clasei a V-a

Regulament

Calendar


Anunț depunere dosare de înscriere

Dosarul de înscriere al candidaților admiși se depune în perioada 18 iunie - 31 iulie 2018 și va conține următoarele documente:

  • 1. Cerere de transfer tipizată (disponibilă la secretariatul colegiului)
  • 2. Foaia matricolă pentru clasele I-IV (se eliberează pe baza unei adrese tipizate din parte Colegiului Național "Constantin Carabella" către școala de proveniență)
  • 3. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care atestă vaccinurile efectuate
  • 4. Cererea pentru CDȘ