Testare clasa a V-a

Regulament

Calendar 2017

Cerere de înscriere la testarea pentru selecția clasei a V-a

Repartizarea elevilor pe săli

Rezultate înainte de contestații 2017

Rezultate contestații

Rezultate finale 2017


Anunț depunere dosare de înscriere

Dosarele de înscriere în clasa a V-a se depun la secretariatul colegiului în perioada 27 iunie - 30 iulie 2016. Dosarul de înscriere, care conține următoarele documente:

  • 1. Cerere de transfer tipizată (disponibilă la secretariatul colegiului)
  • 2. Foaia matricolă pentru clasele I-IV (se eliberează pe baza unei adrese tipizate din parte Colegiului Național "Constantin Carabella" către școala de proveniență)
  • 3. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care atestă vaccinurile efectuate
  • 4. Cererea pentru CDȘ