Calendarul examenului național de bacalaureat 2019 (în discuție)

Rezultatele examenului de bacalaureat național - 2018

Repartizarea candidaților cls. a XII-a la Simularea Probei E)d) "Proba la alegere a profilului și specializării - 2018

Repartizarea candidaților cls. a XII-a la Simularea Probei E)c) "Proba obligatorie a profilului - 2018

Repartizarea candidaților cls. a XI-a la Simularea Probei E)c) "Proba obligatorie a profilului - 2018

Repartizarea candidaților cls. a XII-a la Simularea Probei E)a) "Limba și Literatura Română - 2018

Repartizarea candidaților cls. a XI-a la Simularea Probei E)a) "Limba și Literatura Română - 2018

Rezultate - Proba C "Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională - 2018

Rezultate - Proba D "Evaluarea competențelor digitale - 2018

Proces verbal cu elevii care au depus cerere de recunoaștere și echivalare a Competențelor lingvistice - Proba C "Evaluarea competențelor lingvistice - 2018

Repartizarea candidaților - Proba C (Oral) "Evaluarea competențelor lingvistice - 2018

Repartizarea candidaților - Proba C (Scris) "Evaluarea competențelor lingvistice - 2018

Proces verbal cu elevii care au depus cerere de recunoaștere și echivalare a Competențelor Digitale - Proba D "Evaluarea competențelor digitale - 2018

Repartizarea candidaților - Proba D "Evaluarea competențelor digitale - 2018

Rezultate - Proba A "Evaluarea competențelor lingvisitice de comunicare orală în limba româna - 2018

Repartizarea candidaților - Proba A "Evaluarea competențelor lingvisitice de comunicare orală în limba româna - 2018

Calendarul probelor și a orelor de începere a examenelor de competențe lingvistice și digitale - 2018

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2018

Calendarul examenului de bacalaureat național - 2018