12.02.2019

Graficul examenelor de diferențe - Filologie.

Graficul examenelor de diferențe - Informatică.

08.02.2019

Tabel nominal cu solicitări ale elevilor pentru transferuri - Semestrul I - An școlar 2018-2019.

30.01.2019

Anunț transferuri.

21.09.2018

Programul "Școala Altfel" se va desfășura în cadrul Colegiului Național "Constantin Carabella" în perioada 29.10.2018-02.11.2018.

19.09.2018

Acte necesare la dosar pentru acordarea bursei "BANI DE LICEU".

Plafon bani de liceu 2018 - 2019.

07.09.2018

Rezultatul examenelor de diferență - Septembrie 2018.

Rezultatul examenelor de corigență - Septembrie 2018.

05.09.2018

Festivitatea de deschidere a anului școlar va avea loc Luni 10.09.2018 la ora 9:00. Elevii vor purta cămașă albă și vestă.

03.09.2018

Situație transferuri an școlar 2018 - 2019.

31.08.2018

Graficul Examenelor de diferență și a testării pentru clasa de matematică informatică, intensiv infromatică.

23.08.2018

Elevii claselor a V-a și a IX-a vor ridica uniformele în data de 03.09.2018, în intervalul orar 10:00 - 12:00.

23.08.2018

Clasa de filologie intensiv engleză nu s-a constituit, datorită numărului insuficient de elevi care au exprimat în scris aceasță opțiune.

25.07.2018

Admitere clasa a IX-a - Opțiuni specializarea Matematică-Informatică/Matematică Intensiv.

06.07.2018

Actele de studiu aferente promoției 2018 se pot ridica și sâmbătă 07.07.2018 în intervalul orar 9:00 - 12:00.

19.06.2018

Anunț transferuri.

15.06.2018

Vineri, 22 iunie, ora 10, candidații admiși în clasa a V-a vor fi prezenți la sediul Colegiului "Constantin Carabella" pentru măsură la uniforma școlară (vestă).

08.06.2018

Eventualele contestații cu privire la rezultatele obținute la testarea în vederea selecției pentru clasa a V-a se vor depune Luni, 11 iunie 2018, între orele 11:00 - 14:00, la secretariatul colegiului.

10.05.2018

Înscrierea candidaților la clasa a V-a se va desfășura în perioada 14 mai - 5 iunie 2018. Regulamentul selecției, Calendarul de organizare și desfășurare al examenului de testare, precum și alte informații utile sunt disponibile accesând meniul Oferta educațională -> Clasa a V-a

10.05.2018

Rezultatele probei practice la concursul organizat în data de 10.05.2018 pentru promovarea în grad/treaptă superioară informatician SII.

06.05.2018

Simpozionul "Gândește pe toate părțile" - Rezultate finale.

06.05.2018

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu" - Rezultate finale.

05.05.2018

Participanții la Simpozionul "Gândește pe toate părțile" sunt așteptați pentru prezentarea lucrărilor la ora 9:00.

05.05.2018

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu" - Rezultate.

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu" - Bareme.

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu" - Subiecte.

05.05.2018

Olimpiada Satelor - Rezultate.

Olimpiada Satelor - Bareme.

Olimpiada Satelor - Subiecte.

03.05.2018

Concursul regional de matematică "Cezar Ivănescu" - Repartizarea participanților pe săli.

20.04.2018

Anunț examen de promovare pentru funcția contractuală de informatician S II.

11.04.2018

Formular pentru selecția participanților în cadrul proiectului „Zidurile au apărat oamenii, acum, oamenii apără zidurile. Lobby și advocacy în cetatea Târgoviștei.„

21.03.2018

În perioada 5-6 mai 2018 se desfășoară Concursul regional de matematică "Gândește pe toate părțile".

13.03.2018

În perioada 19-22.03.2018, va avea loc simularea probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 2018. Calendarul de desfășurare al acestor examene, Repartizarea Elevilor pe clase și zile, precum și alte informații utile sunt disponibile accesând meniul Examene -> Bacalaureat

05.03.2018

Vineri, 9 martie 2018­ ”LHCb International Masterclass”

Acțiunea este organizată de IFIN-HH în cadrul participării României la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare, Geneva, Elveția) și este sprijinită de către colaborarea LHCb de la acceleratorul LHC și de International Particle Physics Outreach Group. Elevi selectați din clasele IX-XII vor lua contact cu aspecte ale fizicii moderne și îndeosebi, ale fizicii la energii înalte; elevii vor avea ocazia să audieze cursuri introductive de fizica particulelor elementare și să participe la analizarea datelor reale achiziționate în experimentul de energii înalte LHCb.

12.02.2018

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante

Admitere Licență ASE

12.02.2018

Planificarea examenelor de diferență pentru elevii transferați

01.02.2018

În perioada 12-22.02.2018, vor avea loc probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2018. Calendarul de desfășurare al acestor examene, Repartizarea Elevilor pe clase și zile, precum și alte informații utile sunt disponibile accesând meniul Examene -> Bacalaureat

17.11.2017

În perioada 17-29.11.2017, va avea loc procesul de selecție a profesorilor participanți la mobilitățile din cadrul proiectului "Un pas înainte spre școala inteligentă cu TIC". Informații utile sunt disponibile în meniul Proiecte -> Erasmus -> Acțiunea cheie 1

26.10.2017

Rezultatul final al concursului desfășurat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

25.10.2017

Rezultatul probei de interviu al concursului desfășurat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

25.10.2017

Rezultatele probei practice a concursului desfășurat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

25.10.2017

Baremul pentru proba practică a concursului desfășurat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

23.10.2017

Anunț desfășurare probă practică și interviu pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

23.10.2017

Rezultate înainte de contestații la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

20.10.2017

Caravana educațională - UNIVERSIDAY - luni, 30 octombrie, la Colegiul Național "Constantin Carabella".

18.10.2017

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

16.10.2017

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu

12.10.2017

Campania "Time to Move" în școala ta

29.09.2017

Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant Administrator patrimoniu.

05.09.2017

Rezultate înainte de contestații la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

30.08.2017

Elevi transferati si planificare examene de diferente

19.07.2017

Opțiuni matematică-informatică intensiv engleză

Opțiuni matematică-informatică intensiv informatică

În atenția elevilor care au optat pentru specializarea matematică-informatică intensiv engleză

14.04.2017

        Deoarece nu s-au înregistrat contestații la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de secretar SIII, rezultatele afișate înainte de contestații sunt rezultate finale.

Rezultate finale înainte de contestații

Rezultate interviu înainte de contestații

12.04.2017

Rezultate proba practică a concursului pentru ocuparea postului de secretar SIII

Anunt interviu

10.04.2017

        Rezultate înainte de contestații- proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de secretar SIII

Click aici

04.04.2017

        Rezultatele finale ale selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de secretar S III sunt cele publicate în data de 31.03.2017, neînregistrându-se contestații în intervalul stabilit în calendarului concursului. Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10.04.2017 și va consta în rezolvarea unei grile (20 de itemi formulați în conformitate cu bibliografia stabilită în anunțul publicat). Durata probei va fi de 45 de minute. Prezența candidaților în sala de concurs (sala mică bibliotecă) este permisă în intervalul orar 9.45-10.

31.03.2017

        Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de secretar SIII

Click aici

27.03.2017

        Rectificare calendar de organizare concurs de ocupare post vacant secretar III

Click aici

08.03.2017

Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant secretar SIII.

02.03.2017

        Condiții specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar

Conditii specifice avizate

Fisa de evaluare a lectiei

27.01.2017 - Transfer Elevi

        Cererile de transfer se depun la secretariatul colegiului în perioada 30 ianuarie - 3 februarie, ora 13.

27.01.2017 - Catalog Electronic

Click aici